sunnuntai 21. huhtikuuta 2013

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

Nykynuoriso vanhempineen tuntuvat olevan kovasti tietoisia erilaisista oikeuksista, joita heillä on. Moni vanhempi ja nuori kuvittelevat, että he ovat koulussa asiakkaina, joilla on oikeus vaatia parempaa palvelua. Toki veroja maksavat vanhemmat osallistuvat peruskoulun kustannuksiin, mutta opettajien intressinä ei suinkaan ole palvella yksittäisiä perheitä, vaan koko yhteiskuntaa, lähinnä kyseessä olevaa kuntaa ja auttaa ko. yhteisöä saamaan lisää kelvollisia veronmaksajia,

Perusopetuslakiin (1998/628) on kirjattu oppilaan oikeudet ja velvollisuudet.
Lain mukaan 

oppilaalla on oikeus:

- esiopetukseen
- turvalliseen opiskeluympäristöön
- opetussuunnnitelman mukaiseen opetukseen
- oppilaanohjaukseen
- riittävään tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä
- maksuttomaan opetukseen, oppimateriaaliin ja työvälineisiin
- oppilashuoltoon


Perusopetuslakiin (1998/628) on kirjattu myös oppilaan velvollisuudet.

Oppilaalla on velvollisuus:

- osallistua opetukseen
- suorittaa tehtävänsä tunnollisesti
- käyttäytyä asiallisesti


Perusopetuslaki on niin jämäkkää tekstiä, että siitä riittää aiheita moneen uuteen postaukseen. 
Ensimmäisenä paneudun perusopetuksen tavoitteisiin.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti